Menü
Alışveriş Sepetiniz

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI
Site adı: Hayatmama (www.hayatmama.com)
Şirket Adı: Ersöz Yem Pazarlama Tic.Ltd.Şti
Şirket Adresi: Camiatik Mahallesi Fındık Sokak No: 3 Ayaş/Ankara
Şirket Telefonu: 0554 430 54 70
Şirket e-posta: info@hayatmama.com

    Hayatmama (www.hayatmama.com) Online Alışveriş Mağazamızda verilen tüm servisler Camiatik Mahallesi Fındık Sokak No: 3 Ayaş/Ankara adresinde kayıtlı Ersöz Yem Pazarlama Tic.Ltd.Şti şirketine aittir ve şirketimiz tarafından işletilir. 
    Hayatmama (www.hayatmama.com) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası (“KVKY”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. 
    Hayatmama (www.hayatmama.com) , çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir. 

1. Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği
        Türkiye Cumhuriyeti Kişisel verilerin korunması yasası uyarınca, Hayatmama (www.hayatmama.com) ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKY kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri
Paylaştığınız kişisel veriler,
 • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;
 • Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için;
 • Reklam tercihlerini analiz etmek için,
6698 sayılı KVKY ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme
        Yukarıda belirtilen amaçlarla, Hayatmama (www.hayatmama.com) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, hissedarlarımız, ortaklarımız, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; başta Hayatmama (www.hayatmama.com) altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.
        Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz “ Hayatmama (www.hayatmama.com) Çerez Politikası” olup, şu anda okuduğunuz “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nın bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez Politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli
        Üyelik veya Hayatmama (www.hayatmama.com) üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Hayatmama (www.hayatmama.com) tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır. 
Kişisel verileriniz,
 • Hayatmama (www.hayatmama.com) internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
 • Hayatmama (www.hayatmama.com) ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;
 • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Linkedin, Youtube, Snapchat,Google vb.) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.
        Hayatmama (www.hayatmama.com) bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

5. KVKY Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz
        Hayatmama (www.hayatmama.com), KVKY’ nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce yayım hayatına başlamadığı için bu tarihten önce depoladığımız bir kişisel veri bulunmamaktadır. (Eğer web siteniz bu tarihten önce de veri topluyorsa verilerin ne şekilde işlendiği ve muhafaza edildiği mutlaka belirtilmelidir.)

6. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
        Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Hayatmama (www.hayatmama.com), üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
        Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKY kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurt dışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.
Kişisel Verileriniz;
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız,
 • Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
 • Hayatmama (www.hayatmama.com) ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere,
Gerekli görüldüğü durumlarda aktarılabilecektir.

7. İstisnai Haller
Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Hayatmama (www.hayatmama.com), işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir.
Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
 • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
 • Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
 • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
 • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. 

8. Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması
    Hayatmama (www.hayatmama.com), gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına izinsiz ve yetkisiz girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
  Hayatmama (www.hayatmama.com), kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKY’nın 7. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

9. Kredi Kartı Güvenliği
        Hayatmama (www.hayatmama.com), alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.
        İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenmediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.
        Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği Hayatmama (www.hayatmama.com) tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.
        Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.
        Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği internet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz. 
         İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Hayatmama (www.hayatmama.com) 'a ait tüm online alışveriş sitemizde Hayatmama (www.hayatmama.com) 'a dair tüm bilgiler ayrıntılı bir şekilde sitede belirtilmiştir.

10. Mail Order Kredi Kart Bilgileri Güvenliği
        Kredi kartı mail-order yöntemi ile Hayatmama (www.hayatmama.com) 'a göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşubilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında Hayatmama (www.hayatmama.com) 'a göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır. 

11. Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması
        KVKY’nın 5. maddesi uyarınca Hayatmama (www.hayatmama.com) ’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Hayatmama (www.hayatmama.com) ’un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

12. E-Posta Güvenliği
        Hayatmama (www.hayatmama.com) Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Hayatmama (www.hayatmama.com) e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

13.  KVKY Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları
KVKY 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. maddeleri gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, Hayatmama (www.hayatmama.com)’a (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKY ’nın 15. Maddesinde (itiraz hakları) öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

14.Dışarıya Link Verme
        Hayatmama (www.hayatmama.com) diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Sözleşmesi sadece Hayatmama (www.hayatmama.com) içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Hayatmama (www.hayatmama.com) 'dan link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait Gizlilik Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi geçerlidir. Hayatmama (www.hayatmama.com) 'dan linkle gittiğiniz diğer web sitelerinde o sitelere ait Gizlilik Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi metinlerini bularak okumanız önerilir.

15. İletişim ve Başvuru Yöntemi
 • Hayatmama (www.hayatmama.com) tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.
 • Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini info@hayatmama.com e-posta adresine yöneltebilirler.
 • Hayatmama (www.hayatmama.com) iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Hayatmama (www.hayatmama.com) ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar.  
         Hayatmama (www.hayatmama.com), Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Hayatmama (www.hayatmama.com) tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Hayatmama (www.hayatmama.com) üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Hayatmama (www.hayatmama.com) ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Kullanım Koşulları" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

        Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, Bir sosyal medya uygulaması olan Hayatmama (www.hayatmama.com) ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce Hayatmama (www.hayatmama.com) ’a başvuruda bulunacağınızı KVKY’da büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.
        Hayatmama (www.hayatmama.com) bu metin içindeki her türlü bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Bu siteyi kullanarak bu "Gizlilik Sözleşmesi"nde yapılacak her türlü düzenleme ve değişiklik kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.

        Bu gizlilik politikasını kabul eden kullanıcılarımız aynı zamanda sitemizde bulunan üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi, ön bilgilendirme formu, kullanım koşulları, tarayıcı çerezleri ve iptal & iade koşullarını da kabul etmiş sayılır. Lütfen sitemizi kullanmaya başlamadan önce üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi, ön bilgilendirme formu, kullanım koşulları, tarayıcı çerezleri, iptal & iade koşulları ve gizlilik politikası maddelerini dikkatlice okuyunuz.