Menü
Alışveriş Sepetiniz

Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI
Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz. 

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:
  • Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) Hayatmama (www.hayatmama.com) adresindeki Ersöz Yem Pazarlama Tic.Ltd.Şti firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
  • Web sitesinin sahibi Ersöz Yem Pazarlama Tic.Ltd.Şti olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi “Hayatmama (www.hayatmama.com)” ’a aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz. Zira işbu kullanım koşulları Hayatmama (www.hayatmama.com) ile Kullanıcı arasında bir Sözleşme hükmündedir.
  • İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. GENEL
    Hayatmama (www.hayatmama.com) web sitesine ("web sitesi" veya "site") erişim sağlamakla ve siteyi kullanmakla, aşağıdaki Kullanım Koşulları'nın ve Kullanım Koşulları'nda yer alan veya gönderme yapılan tüm hüküm ve koşulların sizi yasal olarak bağladığını kabul etmiş sayılırsınız. Hayatmama (www.hayatmama.com), sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir bildirime gerek duymadan değiştirme hakkını saklı tutar.

2. SORUMLULUKLAR
  • Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 
  • Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
  • Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 
  • Hayatmama (www.hayatmama.com), web sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Hayatmama (www.hayatmama.com), sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile Hayatmama (www.hayatmama.com) 'un kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme, avukat ücreti ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından muaf tutulduğu kabul edilmektedir.
  • Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
  • Hayatmama (www.hayatmama.com), hiçbir şart altında web sitesini veya web sitenin hizmetlerini, işlevlerini kullanmanızdan veya kullanamamanızdan, siteye erişiminizden veya erişememenizden ya da siteye ve sitede verilen hizmetlere, içeriklere veya materyallere ya da işlevlere güvenmenizden, hizmetlerin veya bilgilerin sağlanmasından ya da sağlanamamasından kaynaklanan kâr kayıplarından, telafi masraflarından, doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel, dolaylı veya cezai zararlardan ya da bu zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsun ya da olmasın kullanım, veri veya kâr kaybından kaynaklanan yükümlülüklerden ve her türlü yükümlülük teorisinden (ihmal dahil olmak üzere) sorumlu olmaz. Hayatmama (www.hayatmama.com) 'un web sitesini veya içerikleri güncellemek gibi bir sorumluluğu da bulunmamaktadır.
  • Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 
 
3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (TELİF HAKKI VE MÜLKİYET)
3.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
3.2. Hayatmama (www.hayatmama.com) ’un web sitesi içeriğindeki tüm yayın hakları korunmuştur. Sitede yer alan görüntülerin, grafiklerin, ses efektlerinin, programların, yazılımların, metinlerin, animasyonların ve sitede yer alan sair diğer ibarelerin yalnızca ekran üzerinde izlenmesi dışında saklanmasına, kopyalanmasına, değiştirilmesine ve çoğaltılmasına izin verilmemektedir. İnternet dahilinde bahsi geçen ve gerektiğinde üçüncü şahıslar tarafından kullanılan marka ve ürün işaretleri, sınırsız olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarındaki mevzuat hükümlerine bağlıdır. Hayatmama (www.hayatmama.com) markası ve logosu ve Hayatmama (www.hayatmama.com) tarafından sunulan hizmetler ile ilgili tüm haklar Hayatmama (www.hayatmama.com)'a aittir. Bu ürünlere ilişkin bu web sitesinde yer alan resim, grafik, video ve metin vb. Hayatmama (www.hayatmama.com)’un izni olmaksızın çoğaltılamaz, elektronik veya basılı yayınlarda kullanılamaz.
3.3. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 
Hayatmama (www.hayatmama.com), bağlı şirketleri, iştirakleri ve/veya ortakları tarafından sağlanan içerikle, web sitesini çalıştırmaya ve yayınlamaya yarayan yazılımla, verinin web sitesinde derlenişiyle ve web sitesinin düzeni, dizilişi ve düzenlenişiyle ilgili telif hakları ve tüm diğer mülkiyet hakları ayrı ayrı ve tamamen Hayatmama (www.hayatmama.com)'a aittir. Bu belgede, içerik ile ilgili açık bir biçimde tanınmayan tüm haklar saklıdır.
3.4. Hayatmama (www.hayatmama.com) adının kullanımı ve tescili münhasır olarak Hayatmama (www.hayatmama.com)'a aittir. Hayatmama (www.hayatmama.com) adını ya da buna benzer bir adı veya Hayatmama (www.hayatmama.com) adının bir parçasını ya da Hayatmama (www.hayatmama.com) / Ersöz Yem Pazarlama Tic.Ltd.Şti  'nin sahip olduğu bir tescilli ticari markayı kullanan bir şirket adı, yasal ad, ticari ad, alan adı veya diğer bir ad, gösterge ya da tanım kullanılamaz veya kayıt ettirilemez.

4. GİZLİ BİLGİ
4.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
4.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
4.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

5. GARANTİ VERMEME
    İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DAHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. 

6. TİCARİ MARKALAR
    Bu sitede Hayatmama (www.hayatmama.com) ticari markaları, logoları ve Hayatmama (www.hayatmama.com) hizmet markaları vardır. Hayatmama (www.hayatmama.com)'un açık ve yazılı müsadesi olmaksızın bu site içeriğinin veya markalarının herhangi bir şekilde kopyalanması veya kullanılması yasaktır. Bununla ilgili Hayatmama (www.hayatmama.com)'un her türlü kanuni takip, dava ve şikayet hakkı saklıdır.

7. KAYIT VE GÜVENLİK
7.1. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
7.2. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.
7.3. İnternet üzerindeki bilgi alış verişleri güvenlik sorunları içerebileceğinden Hayatmama (www.hayatmama.com), web sitesi kullanımından, kullanıcının site içindeki iletişiminden, kişisel ve diğer bilgilerinin güvenliğine ilişkin olarak ya da üçüncü şahıslar tarafından bilgilerin ele geçirilmesine karşı teminat vermez, veremez.

8. TİPOGRAFİK HATALAR
    Web sitesinde yayınlanan ve sunulan hizmetlere ilişkin bir hata oluşması durumunda, Hayatmama (www.hayatmama.com), alışveriş yapılmış yada hizmet verilmesi taahhüt edilmiş bir servisi sunmayı reddetme veya iptal etme hakkına sahiptir. Hayatmama (www.hayatmama.com) her durumda siparişin veya hizmetin bedeli tahsil edilmiş olsun veya olmasın herhangi bir tür siparişi  tamamen yada kısmen reddetme ya da iptal etme hakkına sahiptir.

9. E-TİCARET İPTAL DURUMU
    Hayatmama (www.hayatmama.com) web sitesinde değişik türde mal veya hizmet satın alma imkânı sunabilir. Kullanıcı, web sitesinde mal veya hizmet satın almak için sipariş verme /satın alma yapmak istediğinde doğru, güvenilir, eksiksiz ve tam olarak gerekli kişisel bilgilerini (ad, soyad, telefon numarası, kredi kartı bilgilerini, e-mail adresi ve adresi) bildirmesi gerekmektedir. Hayatmama (www.hayatmama.com) 'un web sitesinde satışa sunulan mal veya hizmet listesindeki fiyatlardaki hatalar nedeniyle yanlış fiyat vermesi veya fiyat bilgilerini yanlış belirtilmesi hallerinde, Hayatmama (www.hayatmama.com) her zaman için verilmesi taahhüt edilen hizmeti iptal etme, geri çevirme, kabul etmeme hakkına sahiptir. Web sitesinde belirtilen mal veya hizmetler mevcut veya sınırlı olması halinde mezkur mal veya hizmetlere ait fiyatlar her zaman tek taraflı olarak ve hiç bir gerekçe gösterilmeden Hayatmama (www.hayatmama.com) tarafından değiştirilebilir, geri alınabilir veya iptal edilebilir. Kullanıcı bu konuda hiçbir hak  ve alacak iddia ve talebinde bulunamaz. Satın alınan ürünün satın alınma tarihinden en fazla 12 saate kadar olmak kaydıyla kullanıcı tarafından iptalinde ödemenin tamamı banka ve vergi masrafları hariç iade edilir, satın alınma tarihinden 12 saat sonrası yapılan iptallerde iade yapılmaz.

10. MÜCBİR SEBEP
    Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

11. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
    İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder. Bu kullanım şartlarının hükümlerinden herhangi birinin geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, geçersiz veya uygulanamaz bulunan hüküm, asıl hükmün amacına en yakın, geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirilecek ve kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

12. SÜRE & FESİH
    Bu hüküm ve koşullar Web Sitesine giriş ve kullanım anında geçerlidir. Bu hüküm ve koşulların herhangi birisi, herhangi bir nedenle, herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin Hayatmama (www.hayatmama.com) tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir, feshedebilir veya iptal edilebilir.

13. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
    Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

14. TEBLİGAT
    İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

15. DELİL SÖZLEŞMESİ
    Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

16. GİZLİLİK
    Bu site, sizin hakkınızda kişisel bilgiler toplayabilir, bunları muhafaza edebilir, Hayatmama (www.hayatmama.com) / Ersöz Yem Pazarlama Tic.Ltd.Şti bünyesindeki diğer web sitelerinde bunları paylaşabilir. İdari Merciler, Mahkemeler, Kolluk Güçleri  ve benzeri yasal ve idari merci ve vasıtalar tarafından bu bilgilerin talep edilmesi halinde bu bilgiler ilgili makam ve merciler ile paylaşılabilir.

17. FERAGAT
    Hayatmama (www.hayatmama.com) web sitesi içeriğinin veya siteyle bağlantılı olan hizmetlerin, içeriklerin veya materyallerin doğruluğu, güvenirliliği, kullanışlılığı hakkında herhangi bir taahhüt, garanti veya teminat vermez. Web sitesinin kullanımına dair tüm riskler kullanıcıya aittir. Hayatmama (www.hayatmama.com), web sitesinin veya sitede yer alan hizmetlerin, içeriklerin, materyallerin veya işlevlerin, sürekli ve kullanılabilir olacağını, kesintiye uğramayacağını veya hatasız olacağını, hataların düzeltileceğini ya da sitenin veya siteyi oluşturan hizmetlerin, içeriklerin, materyallerin veya sunucuların virüs veya diğer zararlı içerikler barındırmadığını veya doğru ya da tam olduklarını garanti etmez. Kullanıcı her türlü gerekli servisin, onarımın veya düzeltmenin tüm masraflarını peşinen kabul eder. Hayatmama (www.hayatmama.com) web sitesinden veya site aracılığı ile satın alacağınız ürünlerden veya hizmetlerden memnun kalacağınızın garantisini hiçbir zaman vermez. Hayatmama (www.hayatmama.com), üçüncü şahıslara vermeniz talep edilebilecek hiçbir bilginin güvenliği hakkında (ödeme araçlarına dair bilgiler ve diğer kişisel bilgiler dahil olup bunlarla sınırlı değildir) hiçbir taahhüt veya garanti vermez. Kullanıcı, üçüncü şahıs içerikleriyle ilgili yapılabilecek her türlü alacak talebinden işbu anlaşmayla feragat eder. Hayatmama (www.hayatmama.com), her zaman kullanıcıya hizmet vermeyi reddetme, hesapları feshetme, içerik çıkarma veya düzenleme ya da siparişleri iptal etme hakkına sahiptir. Hayatmama (www.hayatmama.com) web sitesinde yer alan iletişimin veya bilginin gizliliğini veya özelliğini hiçbir şekilde garanti etmez. Kullanıcı, kullanımından kaynaklanan tüm hususlarla ilgili olarak taraf olabilecekleri her tür dava veya duruşmalarda (karşı davalar dahil) yargılama haklarından gayrikabili rücu feragat eder."

18. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
    Burada yer alan kullanım koşulları T.C. Hukukuna tabidir. Bu kullanım koşullarının geçerliliği veya varlığı ile ilgili olanlar dahil olmak üzere kullanım koşulları ya da Hayatmama (www.hayatmama.com) web sitesi kullanımı ile ilgili ya da buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlık T.C. Yasalarına gore , Ankara mahkemelerinde ve icra dairelerinde çözümlenecektir.

19. MUHTELİF
        Hayatmama (www.hayatmama.com) tarafından bu kullanım koşularının herhangi bir bölümünün uygulanmaması, Hayatmama (www.hayatmama.com) 'un bu kullanım koşullarını herhangi bir kişinin geçmiş ya da gelecekteki eylemleri için uygulama hakkından feragat etmesi anlamına gelmez.

BU ŞARTLARIN TAMAMINI VEYA BİR KISMINI KABUL ETMİYORSANIZ BU WEB SİTESİNE ERİŞEMEZ VEYA BU WEB SİTESİNİ KULLANAMAZSINIZ. LÜTFEN WEB SİTESİNDEN AYRILINIZ.